Ποιοί Είμαστε

Η ίδρυση της εταιρείας FOR LIFE έχει βασιστεί στην ιδέα μιας ομάδας ιατρών οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και έζησαν μαζί με τους πάσχοντες και τους συγγενείς τους τον πόνο τους, την ταλαιπωρία τους...

Ιατρικές Πραγματογνωμοσύνες

Καταγραφή των σωματικών βλαβών τις οποίες έχετε υποστεί εξαιτίας του ατυχήματος(κατόπιν κλινικής εξέτασης), ανάλυση του κόστους που απαιτείται για την επανάφορα της υγείας σας στην αρχική σας κατάσταση πριν από το ατύχημα.

Ανάλυση & Μελέτη του Ατυχημάτος

Ανάλυση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος, συγκεκριμένα φωτογραφίες λαμβάνονται καθώς και σχεδιαγράμματα υλοποιούνται ( σε ηλεκτρονική μόρφη αλλά και σε χειρόγραφα σχέδια) έτσι ώστε να αποδειχτεί και να επαληθευτούν οι συνθήκες του ατυχήματος